Blog Image

DONGEN REGIO

REGIO DONGEN

Dongen werkt veel samen met het' HART VAN BRABANT ' ,maar ook andere dorpen zijn van belang voor de gemeente. Berichten uit de regio vindt u hier terug.

Ons e-mailadres is er voor de gehele regio van Dongen

Stuur uw berichten naar

redactie@dongenhomespot.nl

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Officiële ontvangst eerste nieuwe Chinook op vliegbasis Gilze-Rijen

GILZE -RIJEN Posted on Mon, April 12, 2021 12:49:03


Kijkt u via livestream mee!

Het eerste toestel van de nieuwe Chinook transporthelikoptervloot wordt op woensdag 14 april overgedragen aan het Defensie Helikopter Commando op vliegbasis (Gilze-)Rijen voor ingebruikname. Bij het ontvangst is demissionair Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser aanwezig en de Directeur Defensie Materieel Organisatie, vice-admiraal Arie Jan de Waard. In 2015 besloot het kabinet de verouderde transporthelikoptervloot te vervangen en moderniseren.
Met het overdragen van de eerste Chinook dit jaar krijgt de Koninklijke Luchtmacht stapsgewijs de beschikking over een moderne, toekomstbestendige transporthelikoptercapaciteit die voor (inter)nationale partners en samenwerkingsverbanden waar ook ter wereld kan worden ingezet. Vijftien helikopters worden gestationeerd bij het 298 squadron op vliegbasis Gilze-Rijen. De andere vijf zijn permanent ingedeeld bij 302 squadron in Fort Hood, Texas, waar Nederlandse helikopterbemanningen trainen. Met de start van het project Vervanging en Modernisering Chinook is in 2015 besloten om de huidige elf CH-47-D Chinook helikopters te vervangen door nieuwe helikopters en de zes CH-47F toestellen te moderniseren tot de zelfde standaard. Daarbij is de Chinook vloot met drie nieuwe toestellen uitgebreid tot in totaal twintig.

‘Oude’Chinhook
foto :defensie

Schaarse helikoptercapaciteit
Bij militaire operaties zijn transporthelikopters van grote waarde. Zij zijn flexibel, doeltreffend en snel inzetbaar en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse missies. Deze helikoptercapaciteit is schaars, zowel in Nederland  als daarbuiten. Met de vervanging en uitbreiding van de Nederlandse Chinook-capaciteit nemen de oefenmogelijkheden, de inzetbaarheid en het voortzettingsvermogen van de krijgsmacht toe.

CH-47F MYII CAAS
De CH-47F MYII CAAS is een up-to-date wapensysteem dat beschikt over nieuwe technologieën die aansluiten op het informatie gestuurd en genetwerkt optreden. Het past bovendien bij de Defensievisie 2035 en de weg naar een toekomstbestendige luchtmacht. Ook zorgt de invoering van dit type Chinook voor een betere beschikbaarheid van transporthelikopters door een nieuw onderhoudssysteem en meer synergie met andere gebruikers.

via livestream
De basis had graag op de vliegbasis publiek willen ontvangen om aanwezig te zijn tijdens de ceremonie. De huidige COVID-maatregelen maken dit helaas niet mogelijk.  De ceremonie heeft daarom, gezien de COVID-19 beperkingen, een kleinschalig karakter waarbij maatregelen strikt in acht worden genomen.    De ceremonie is alleen goed te volgen via de livestream.
U kunt de ceremonie woensdag 14 april a.s. Live volgen vanaf 14.30 uurRapport over toekomst van samenwerking in Regio Hart van Brabant “Balanceren, verbinden en schakelen”

REGIO ALGEMEEN Posted on Thu, February 25, 2021 13:42:04

Vandaag verschijnt het onderzoeksrapport over de toekomst van de samenwerking in de regio Hart van Brabant (HvB). De conclusie luidt dat de regio grote ambities heeft en voor grote uitdagingen staat. Over de samenwerking overheerst tevredenheid, maar er is nog ruimte voor verbetering in het aanbrengen van een betere balans. De samenwerkingsagenda is ambitieus, terwijl de beschikbare middelen en capaciteit op regionaal niveau beperkt zijn, de betrokkenheid van de raden nog onvoldoende en de democratische legitimatie van regionale besluiten en uitvoering een zorgpunt is. Dat vraagt om permanent balanceren, verbinden en schakelen.

Het rapport is in opdracht van regio Hart van Brabant geschreven door Martijn Groenleer (hoogleraar Regionaal Recht en Bestuur aan Tilburg University) en Maarten Noordink & Barbara Knoote (KWINK Groep).

Aanleiding voor het rapport is de gevoelde urgentie van een verbetering in de samenwerking in combinatie met de toenemende mate van regionale verantwoordelijkheid voor maatschappelijke opgaven. Voorbeelden daarvan zijn de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) en de opgaven in het sociaal domein, zoals Jeugdzorg. De negen gemeenten in HvB werken onder meer samen met waterschappen, energieleveranciers, woningcoöperaties en partners in de zorg. Eerder al werd het signaal geuit vanuit de verschillende gemeenteraden: in 2019 werd tijdens de Verenigde Vergadering een motie aangenomen om de betrokkenheid van de raden in de regio te intensiveren.

Conclusie
Grootste uitdaging voor de regio is om ‘in de toekomst het vereiste vermogen en de slagkracht te organiseren. De benodigde steun en het draagvlak voor regionale samenwerking is cruciaal en moet worden behouden of, liever nog, worden versterkt’ – aldus het rapport. En dit alles in een context van uiteenlopende ontwikkelingen die op de regio afkomen of waar de regio onderdeel van is.

Voorzitter Regio Hart van Brabant en burgemeester van Tilburg, Theo Weterings: “Het rapport onderschrijft de urgentie van een samenwerkende regio en brengt tegelijkertijd perspectief met zich mee: de samenwerking is al goed, maar kan nog beter. Als kloppend Hart van Brabant hebben we ambities die passen bij een aantal grote ontwikkelingen in het land. Ik geloof dat wij dat kunnen waarmaken, wij zijn een regio die de mouwen opstroopt. Dat moet ook wel, gezien de maatschappelijke opgaven die op ons afkomen. Zo zoeken we naar mogelijkheden in het oplossen van het woningtekort, het realiseren van de energietransitie en het betaalbaar houden van de jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning, maar hebben we tegelijkertijd te maken met vraagstukken over de inrichting van ons landschap als het gaat om natuur in combinatie met bijvoorbeeld energieopwekkingsopgaven. Door de krachten te bundelen met bedrijven, onderwijsinstellingen, maat-schappelijke partners en bewoners krijgen we dat voor elkaar. We slaan de handen ineen op tal van thema’s en zorgen daarmee voor een veilige, zorgzame en inclusieve regio.”

Proces
Het procesvoorstel voor de behandeling van het governance rapport – in een Verenigde Vergadering en in de gemeenteraden – is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de regio Hart van Brabant. In mei 2021 vindt een Verenigde Vergadering plaats van de 9 gemeenteraden over de inhoud van het rapport.

Over de Regio Hart van Brabant
Regio HvB is een gemeenschappelijke regeling gebaseerd op de samenwerking tussen negen gemeenten in de regio Midden-Brabant: Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk. De regio fungeert als gestructureerd overlegplatform, waarin de gemeenten elkaar informeren, lokaal beleid op elkaar afstemmen en regionale opgaven aanpakken door gezamenlijk beleid te maken en regionale projecten te starten.Efteling en Mijzo slaan handen ineen

REGIO ALGEMEEN Posted on Mon, November 16, 2020 13:02:18


Regionale ondersteuning in bijzondere tijden

Regio Dongen ,16 november 2020 – De Efteling en ouderenzorgorganisatie Mijzo gaan vanaf vandaag een samenwerking aan. De druk in de zorg loopt op door de aanhoudende coronapandemie. Efteling-medewerkers bieden een helpende hand om de teams in de zorg te ondersteunen en cliënten een fijne dag te bezorgen.

Tweede coronagolf
Sinds de eerste golf in maart wordt er heel hard gewerkt in de zorg. De tweede golf is momenteel duidelijk merkbaar in de verpleeghuizen en houdt naar verwachting nog een tijd aan. Zorgmedewerkers hebben nauwelijks op adem kunnen komen. Om de kwaliteit van zorg te kunnen blijven leveren die cliënten van Mijzo gewend zijn en te zorgen dat medewerkers het vol kunnen blijven houden, wordt actief gezocht naar oplossingen en ondersteuning.

Samenwerking in de regio
Er ontstaan allerlei hulpinitiatieven. Zobieden onder meer vrijwilligers, familieleden, ex-zorgprofessionals, collega’s uit ondersteunende diensten en lokale ondernemers een helpende hand. Bestuurder Mireille de Wee: “Het is hartverwarmend om te merken dat zoveel mensen de zorg een warm hart toedragen. Daar zijn we erg blij mee”. Er is behoefte aan extra ondersteuning binnen de locaties van Mijzo. De druk op de zorg neemt toe. Tegelijkertijd is door een economische tegenslag of door de strengere covid-maatregelen bij veel bedrijven in de regio het tegenovergestelde aan de orde. Zo is ook een mooie samenwerking ontstaan met de Efteling.

Bijdrage aan maatschappelijk probleem
Algemeen Directeur Efteling, Fons Jurgens: “We bieden graag op deze manier onze hulp aan. Onze medewerkers kunnen zich actief binnen de eigen regio inzetten voor een groot maatschappelijk probleem en de zorg ondersteunen en ontlasten. Hierdoor kunnen we als Efteling langer en zoveel mogelijk collega’s aan boord houden. Onze medewerkers kunnen hun gastheerschap heel goed uitoefenen in de zorg. Juist daarom past de samenwerking tussen beide organisaties goed.”

Waardevolle inzet van medewerkers
Medewerkers van de Efteling worden gekoppeld aan een vaste locatie, zodat zij vertrouwd raken met het team en de cliënten en vice versa. Ze ondersteunen bij allerlei taken en werkzaamheden, behalve zorgwerkzaamheden. Denk aan bijvoorbeeld koffie, thee en maaltijden serveren, een tafel dekken op een woongroep, opruimen of schoonmaken, gezelschap houden of een stukje wandelen of fietsen met cliënten. Door deze bijzondere samenwerking wordt de druk op de zorg voor een deel opgelost.

Start pilot
Maandag 16 november start een pilot met 30 medewerkers van de Efteling. Op vrijwillige basis gaan de medewerkers aan de slag op vier van de 26 locaties van Mijzo. De locaties waar gestart wordt, zijn gelegen in Waalwijk, Oosterhout en Almkerk. Van tevoren volgen de Efteling medewerkers een e-learningmodule om de locaties te leren kennen en wat ze kunnen verwachten. Tevens krijgen medewerkers duidelijke instructies over hygiëne en het gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Oog op langdurige samenwerking
De samenwerking tussen Mijzo en de Efteling is gericht op een langdurige samenwerking. Stapsgewijs wordt de ondersteuning uitgebreid naar meer Mijzo-locaties om in deze bijzondere tijd flexibele ondersteuning te bieden aan medewerkers en cliënten. Eind december volgt een uitgebreide evaluatie om te kijken hoe en of de samenwerking in 2021 kan worden voortgezet.Glasvezel in Den Hout, Oosteind, Raamsdonk, ’s Gravenmoer en Waspik is dichterbij dan ooit!

REGIO ALGEMEEN Posted on Fri, October 30, 2020 15:34:47

Glasvezelcampagne voor supersnel en stabiel internet

DELTA Fiber Netwerk start een glasvezelcampagne in Den Hout, Oosteind, Raamsdonk, ’s Gravenmoer en Waspik. Als 35% van de inwoners ‘ja’ zegt tegen de aanleg van een glasvezelnetwerk door vóór 20 januari 2021 een abonnement af te sluiten bij één van de telecomaanbieders, komt er glasvezel in deze dorpen.


Juist in deze tijd, waarin veel mensen thuiswerken, scholieren en studenten online les krijgen en we steeds vaker met elkaar videobellen, ervaren we hoe belangrijk een stabiele en snelle internetverbinding is. Het houdt ons verbonden met elkaar. De gemeenten Dongen en Waalwijk zijn blij met het initiatief voor hun dorpen ’s Gravenmoer en Waspik. “Glasvezel heeft veel voordelen. Het is een stabiele techniek, waarmee je snel en goed internet hebt. Dat is nu belangrijker dan ooit. Heel veel mensen werken op dit moment thuis of volgen onderwijs vanuit huis. Digitale verbondenheid speelt een steeds grotere rol. Dan is een goede internetverbinding essentieel. We zijn dan ook blij dat er partijen zijn die daarin willen investeren.” Aldus wethouder Petra Lepolder van Dongen.

Wethouder Ronald Bakker van de gemeente Waalwijk sluit zich daarbij aan: “Een goede en snelle internetverbinding is voor veel mensen in deze tijd een basisbehoefte. We zijn continu online. We werken massaal thuis, we volgen digitaal onderwijs, en onze sociale contacten spelen zich meer dan ooit af via de digitale weg. Dan is het belangrijk dat er geen file ontstaat. Met de aanleg van glasvezel komt er een stabiele, snelle en veilige digitale snelweg. Super om te leren, te werken, te netwerken en te ontspannen.”


Inwoners worden persoonlijk geïnformeerd
Inwoners van Den Hout, Oosteind, Raamsdonk, ’s Gravenmoer en Waspik die in aanmerking komen voor een glasvezelaansluiting worden persoonlijk geïnformeerd door middel van een brief.
Ook kan men op de website gavoorglasvezel.nl een postcodecheck doen om te zien of het adres in aanmerking komt voor het aanbod. Daarbij kunnen inwoners nu profiteren van het exclusieve welkomstaanbod van de telecomaanbieders! Meer informatie hierover is te vinden op gavoorglasvezel.nl.

Glasvezel Informatiepunt
Op 4 november wordt een Glasvezel Informatiepunt geopend aan de Raadhuisstraat 8 in Waspik. Hier kunnen inwoners terecht met vragen over glasvezel of hulp krijgen bij het afsluiten van een abonnement. Het Glasvezel Informatiepunt is geopend op woensdag tot en met vrijdag van 11.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Tijdens de opening op zaterdag 7 november ligt er voor de jeugdige bezoekers een presentje klaar. Inwoners die zich tijdens de campagne bij het Glasvezel Informatiepunt aanmelden voor glasvezel, maken kans op een iPad.

Over DELTA Fiber Netwerk
DELTA Fiber Netwerk is onderdeel van DELTA Fiber Nederland, het moederbedrijf van de telecomaanbieders DELTA en Caiway. DELTA Fiber Nederland is eigendom van de Zweedse investeerder EQT. Inmiddels de grootste glasvezelprovider van Noord-Europa. DELTA Fiber Netwerk legt voortdurend nieuwe glasvezelnetwerken aan, voornamelijk in Randstedelijke gebieden en plattelandsregio’s. Al meer dan 700.000 woningen en bedrijven zijn aangesloten en hebben de beschikking over snel internet via glasvezel.

Kijk voor meer informatie over de glasvezelcampagne in Den Hout, Oosteind, Raamsdonk, ’s Gravenmoer en Waspik op gavoorglasvezel.nl.PMD trekt de aandacht in Hart van Brabant

REGIO ALGEMEEN Posted on Thu, September 24, 2020 17:26:03

Een munt met een missie !!

Donderdag 24 september vond in de raadzaal bij de gemeente Loon op Zand de langverwachte onthulling plaats. Het nieuws dat negen Brabantse gemeentes samen een nieuwe munt zouden introduceren, trok uiteraard de nodige aandacht.

Foto : (c) ELCO VAN BERKEL

De onthulling werd afgetrapt door wethouder Gerard Bruijniks van de gemeente Loon op Zand. Na een kort woord vooraf, werd dan eindelijk het doek van de munt verwijderd. “Door PMD-afval te scheiden dragen we bij aan een duurzaam en beter leefmilieu. Veel van dit afval wordt namelijk opnieuw gebruikt voor kledinghangers en nieuwe frisdrankflessen. Zo houden we met z’n allen onze omgeving schoon, heel en veilig”, aldus wethouder Gerard Bruijniks.

Met de zogenoemde PMD-munt, die 3D geprint is met hergebruikte plastic flessen en verpakkingen, vragen de negen gemeenten een moment van aandacht voor plastic, metaal en drankkartons. Afval dat waardeloos is als het op de verkeerde manier wordt weggegooid of in de natuur terecht komt, maar ontzettend waardevol is wanneer het goed gescheiden wordt. Pas dan kan het namelijk gerecycled worden en een nieuwe bestemming krijgen. In plastic flessen, blikjes en drankkartons zitten waardevolle grondstoffen waarmee nieuwe producten worden gemaakt, zoals onder meer verpakkingen, toiletpapier en zelf truien of meubels.

Na onthulling wordt de munt ingezet bij een aantal acties met basisscholen en  ZAP-ers. ZAP-ers zijn mensen die zich vrijwillig inzetten om zwerfafval op te ruimen. Door mee te doen aan de acties kunnen deze doelgroepen een munt winnen en deze omruilen tegen een cadeau.

De boodschap ‘Maak waardeloos waardevol’ roept bewoners op om PMD-afval op de juiste manier te scheiden. PMD-scheiding verschilt per gemeente. Ga naar de website van je eigen gemeente en kom erachter hoe jij PMD kunt scheiden en waardevol maakt. Ga voor meer informatie over de PMD-munt, handige tips en foto’s/video’s van de onthulling naar www.maakwaardelooswaardevol.nl

Bron : Regio Hart van Brabant Defensie zet in overleg met de gemeente Gilze-Rijen het werk aan het luchthavenbesluit op een laag pitje

GILZE -RIJEN Posted on Wed, September 09, 2020 11:04:35

Geluidsoverlast gaat verder dan omgeving vliegbasis

Defensie heeft indieners van een zienswijze op de zogenoemde milieueffectrapportage en het ontwerp-luchthavenbesluit voor vliegbasis Gilze-Rijen geantwoord. Deze reactie komt vandaag per mail of post bij betrokkenen aan. Onder hen zijn ook veel inwoners van de gemeente Dongen en Tilburg. Het luchthavenbesluit laat nog even op zich wachten. Dat heeft te maken met vliegbasis De Peel. Als Defensie De Peel kan gebruiken voor jachtvliegtuigen, vervalt de reserveveldfunctie voor jachtvliegtuigen op Gilze-Rijen. Dan heeft ook gevolgen voor het luchthavenbesluit voor de Brabantse helikopterbasis.

foto: Defensie

Omdat het proces om te komen tot een luchthavenbesluit is opgeschort, en pas later wordt hervat, wil Defensie in de tussentijd via deze informatienota recht doen aan de ongeveer 800 ingediende reacties.Er komen diverse maatregelen om de ondervonden overlast voor omwonenden tegen het vliegverkeer op de vliegbasis Gilze- Rijen te verminderen.

De tussenliggende tijd tot de totstandkoming van het luchthavenbesluit wordt niet onbenut gelaten. Eerdere toezeggingen van de staatssecretaris van Defensie tijdens haar bezoek aan Gilze-Rijen in februari worden voorbereid of uitgevoerd. Zo zal Defensie subsidie verstrekken voor bouwkundige maatregelen aan woningen tegen trillingen veroorzaakt door Chinook helikopters, zogenaamde ‘rattle-noise’. Hiervoor is 20 miljoen euro beschikbaar. Voor de afhandeling van deze subsidieverstrekking wordt een speciale stichting opgericht. Voor Vliegbasis Gilze-Rijen is een nieuw luchthavenbesluit nodig. Het is de grootste helikopterbasis van de luchtmacht. De helikopters maken deel uit van het Defensie Helikopter Commando. Ze werken bij missies en operaties altijd samen met de luchtmobiele brigade, special forces en marineschepen. Ook vliegen ze voor operaties van de NAVO en de VN en als blushelikopter. De militaire luchthaven wordt ook gebruikt voor recreatieve vluchten en voor vluchten met een algemeen maatschappelijk belang.

Staatssecretaris Visser (Defensie) zei eerder in een interview het belangrijk te vinden dat omwonenden goed geïnformeerd en betrokken worden bij de voorbereiding van het luchthavenbesluit:

“ alle dilemma’s die hierbij horen en de uitwerking van de maatregelen die we nu nemen om de overlast te beperken. Deze informatienota geeft voor omwonenden meer duidelijkheid welke stappen de komende tijd moeten worden gezet om te komen tot een luchthavenbesluit Gilze-Rijen.”

Voor geïnteresseerden organiseert Defensie op 17 september aanstaande een inloopbijeenkomst in het cultureel centrum ‘de Boodschap’ in Rijen waar vragen over de nieuwe informatienota kunnen worden gesteld. In verband met COVID-19 is hiervoor alleen toegang op basis van inschrijving. Er is ook de mogelijkheid om online vragen te stellen. RBT De Langstraat presenteert Online Routemodule

REGIO ALGEMEEN Posted on Mon, September 07, 2020 13:20:40

Recreatief wandelen, fietsen en paardrijden neemt een hoge vlucht, zeker in tijden van corona. Reden voor Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) De Langstraat om een online module te ontwikkelen waarmee talrijke mooie routes in regio De Langstraat overzichtelijk aangeboden worden én een koppeling gemaakt wordt met de vele recreatiebedrijven, afstappunten en andere bezoekwaardige plekken aan die routes.

Gebruiksgemak

Vanaf nu vind je op www.bezoekdelangstraat.nl/wat-ga-ik-doen/routes-afleggen een routepagina, waar je zelf kunt selecteren wat voor soort route je wenst af te leggen, waar je wilt opstappen en wat de lengte van je route is. Zodra je de route van je keuze hebt gemaakt, kun je deze volgen via het scherm van je smartphone, uploaden naar je fietscomputer of downloaden als pdf-bestand. Terwijl je de route aflegt krijg je informatie over bezienswaardigheden of de nabijheid van horeca en andere afstappunten. Ook heb je de mogelijkheid om je eigen route op basis van knooppunten samen te stellen.

Stimuleringsbijdrage Rabobank De Langstraat

Afgelopen mei besloot de Commissie Stimuleringsfonds van Rabobank De Langstraat een mooie bijdrage van € 4.000,- ter beschikking te stellen aan de ontwikkeling van de module, gezien het positieve effect op het welzijn van de inwoners, de economische impact, versterking van de regionale identiteit en het duurzaamheidsaspect. Nu de module gereed is, ontving de dankbare Aileen Kok, manager van RBT De Langstraat, afgelopen maandag een prachtige cheque uit handen van Leo Swaans, commissielid van het Stimuleringsfonds.

Routeaanbod

Een fietsroute langs 22 WOII-monumenten en gedenkplaatsen in de gemeente Waalwijk, die afgelopen weekend officieel geopend is, is de eerste die aangeboden wordt via de online module. De komende tijd wordt er nog een groot aantal routes toegevoegd. Wil je hiervan op de hoogte gebracht worden? Volg dan de Facebook- en Instagrampagina @bezoekdelangstraat of meld je aan voor de nieuwsbrief op www.bezoekdelangstraat.nl.Teleurstelling na uitspraak Raad van State over uitbreiding gaswinning

REGIO ALGEMEEN Posted on Thu, August 27, 2020 12:13:04

26-08-2020, 12:05

De waterschappen zijn net als de andere partners en belangengroeperingen teleurgesteld in de uitspraak van de Raad van State in het beroep tegen de gaswinning Loon op Zand. We zijn er namelijk van overtuigd dat het winnen van gas uit de kleine gasvelden, zoals in Loon op Zand, niet strookt met de inzet die nodig is voor de energietransitie en voor het behalen van de doelstellingen uit het klimaatakkoord. Nederland moet van het gas af. De gaskraan hoeft niet morgen dicht maar afbouwen kan en moet wel. We bestuderen die uitspraak nog uitgebreid om de consequenties en mogelijkheden goed in beeld te brengen.

persfoto Oké FM

Verkeerd signaal

Het uitbreiden van bestaande gaswinning is onwenselijk en maatschappelijk niet verantwoord. Het is een verkeerd signaal naar onze inwoners. Nederland moet juist duurzamer worden. Extra gaswinning draagt hier zeker niet aan bij.

Mensen hebben zorgen over de veiligheid, gezondheid  en er zijn risico’s voor natuur en milieu. We moeten voorkomen dat er risico’s zijn voor het grondwater – zeker in deze tijd waarin we in verband met de droogte naar de beschikbaarheid en verdeling ervan kijken. Ook willen we voorkomen dat er schade ontstaat door bodemtrillingen en er bodemdaling optreedt.

Zet in op duurzame alternatieven

We roepen daarom als gezamenlijke overheden Den Haag op om samen met ons te kijken naar duurzame alternatieven in plaats van het extra en langer winnen van fossiele brandstoffen. Dit om verdere schade aan natuur en milieu te voorkomen.

Dijkgraaf Kees Jan de Vet van waterschap Brabantse Delta: “Het uitbreiden van de lokale gaswinning past niet bij de inzet die nodig is om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen en toe te werken naar alternatieve energiebronnen. De waterschappen werken al vanaf het begin actief mee aan de energietransitie, onder andere in deze regio Hart van Brabant. We doen bijvoorbeeld mee met het verduurzamen van bedrijventerreinen, ook op het gebied van energie. Daarnaast leveren we biogas van de rioolwaterzuivering Waalwijk voor omzetting naar groen gas voor het Waalwijkse gasnet. Landelijk dragen we bij aan onderzoek naar de kansen die aquathermie biedt voor warmte en energie uit afval- en oppervlaktewater. Het is noodzakelijk die beweging voort te zetten, uit te bouwen en te stimuleren vanuit het Rijk in plaats van de gaswinning uit te breiden.”

BRON : Waterschap Brabantse DeltaNext »