Blog Image

DONGEN REGIO

REGIO DONGEN

Dongen werkt veel samen met het' HART VAN BRABANT ' ,maar ook andere dorpen zijn van belang voor de gemeente. Berichten uit de regio vindt u hier terug.

Ons e-mailadres is er voor de gehele regio van Dongen

Stuur uw berichten naar

redactie@dongenhomespot.nl

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Defensie zet in overleg met de gemeente Gilze-Rijen het werk aan het luchthavenbesluit op een laag pitje

GILZE -RIJEN Posted on Wed, September 09, 2020 11:04:35

Geluidsoverlast gaat verder dan omgeving vliegbasis

Defensie heeft indieners van een zienswijze op de zogenoemde milieueffectrapportage en het ontwerp-luchthavenbesluit voor vliegbasis Gilze-Rijen geantwoord. Deze reactie komt vandaag per mail of post bij betrokkenen aan. Onder hen zijn ook veel inwoners van de gemeente Dongen en Tilburg. Het luchthavenbesluit laat nog even op zich wachten. Dat heeft te maken met vliegbasis De Peel. Als Defensie De Peel kan gebruiken voor jachtvliegtuigen, vervalt de reserveveldfunctie voor jachtvliegtuigen op Gilze-Rijen. Dan heeft ook gevolgen voor het luchthavenbesluit voor de Brabantse helikopterbasis.

foto: Defensie

Omdat het proces om te komen tot een luchthavenbesluit is opgeschort, en pas later wordt hervat, wil Defensie in de tussentijd via deze informatienota recht doen aan de ongeveer 800 ingediende reacties.Er komen diverse maatregelen om de ondervonden overlast voor omwonenden tegen het vliegverkeer op de vliegbasis Gilze- Rijen te verminderen.

De tussenliggende tijd tot de totstandkoming van het luchthavenbesluit wordt niet onbenut gelaten. Eerdere toezeggingen van de staatssecretaris van Defensie tijdens haar bezoek aan Gilze-Rijen in februari worden voorbereid of uitgevoerd. Zo zal Defensie subsidie verstrekken voor bouwkundige maatregelen aan woningen tegen trillingen veroorzaakt door Chinook helikopters, zogenaamde ‘rattle-noise’. Hiervoor is 20 miljoen euro beschikbaar. Voor de afhandeling van deze subsidieverstrekking wordt een speciale stichting opgericht. Voor Vliegbasis Gilze-Rijen is een nieuw luchthavenbesluit nodig. Het is de grootste helikopterbasis van de luchtmacht. De helikopters maken deel uit van het Defensie Helikopter Commando. Ze werken bij missies en operaties altijd samen met de luchtmobiele brigade, special forces en marineschepen. Ook vliegen ze voor operaties van de NAVO en de VN en als blushelikopter. De militaire luchthaven wordt ook gebruikt voor recreatieve vluchten en voor vluchten met een algemeen maatschappelijk belang.

Staatssecretaris Visser (Defensie) zei eerder in een interview het belangrijk te vinden dat omwonenden goed geïnformeerd en betrokken worden bij de voorbereiding van het luchthavenbesluit:

“ alle dilemma’s die hierbij horen en de uitwerking van de maatregelen die we nu nemen om de overlast te beperken. Deze informatienota geeft voor omwonenden meer duidelijkheid welke stappen de komende tijd moeten worden gezet om te komen tot een luchthavenbesluit Gilze-Rijen.”

Voor geïnteresseerden organiseert Defensie op 17 september aanstaande een inloopbijeenkomst in het cultureel centrum ‘de Boodschap’ in Rijen waar vragen over de nieuwe informatienota kunnen worden gesteld. In verband met COVID-19 is hiervoor alleen toegang op basis van inschrijving. Er is ook de mogelijkheid om online vragen te stellen. RBT De Langstraat presenteert Online Routemodule

REGIO ALGEMEEN Posted on Mon, September 07, 2020 13:20:40

Recreatief wandelen, fietsen en paardrijden neemt een hoge vlucht, zeker in tijden van corona. Reden voor Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) De Langstraat om een online module te ontwikkelen waarmee talrijke mooie routes in regio De Langstraat overzichtelijk aangeboden worden én een koppeling gemaakt wordt met de vele recreatiebedrijven, afstappunten en andere bezoekwaardige plekken aan die routes.

Gebruiksgemak

Vanaf nu vind je op www.bezoekdelangstraat.nl/wat-ga-ik-doen/routes-afleggen een routepagina, waar je zelf kunt selecteren wat voor soort route je wenst af te leggen, waar je wilt opstappen en wat de lengte van je route is. Zodra je de route van je keuze hebt gemaakt, kun je deze volgen via het scherm van je smartphone, uploaden naar je fietscomputer of downloaden als pdf-bestand. Terwijl je de route aflegt krijg je informatie over bezienswaardigheden of de nabijheid van horeca en andere afstappunten. Ook heb je de mogelijkheid om je eigen route op basis van knooppunten samen te stellen.

Stimuleringsbijdrage Rabobank De Langstraat

Afgelopen mei besloot de Commissie Stimuleringsfonds van Rabobank De Langstraat een mooie bijdrage van € 4.000,- ter beschikking te stellen aan de ontwikkeling van de module, gezien het positieve effect op het welzijn van de inwoners, de economische impact, versterking van de regionale identiteit en het duurzaamheidsaspect. Nu de module gereed is, ontving de dankbare Aileen Kok, manager van RBT De Langstraat, afgelopen maandag een prachtige cheque uit handen van Leo Swaans, commissielid van het Stimuleringsfonds.

Routeaanbod

Een fietsroute langs 22 WOII-monumenten en gedenkplaatsen in de gemeente Waalwijk, die afgelopen weekend officieel geopend is, is de eerste die aangeboden wordt via de online module. De komende tijd wordt er nog een groot aantal routes toegevoegd. Wil je hiervan op de hoogte gebracht worden? Volg dan de Facebook- en Instagrampagina @bezoekdelangstraat of meld je aan voor de nieuwsbrief op www.bezoekdelangstraat.nl.Teleurstelling na uitspraak Raad van State over uitbreiding gaswinning

REGIO ALGEMEEN Posted on Thu, August 27, 2020 12:13:04

26-08-2020, 12:05

De waterschappen zijn net als de andere partners en belangengroeperingen teleurgesteld in de uitspraak van de Raad van State in het beroep tegen de gaswinning Loon op Zand. We zijn er namelijk van overtuigd dat het winnen van gas uit de kleine gasvelden, zoals in Loon op Zand, niet strookt met de inzet die nodig is voor de energietransitie en voor het behalen van de doelstellingen uit het klimaatakkoord. Nederland moet van het gas af. De gaskraan hoeft niet morgen dicht maar afbouwen kan en moet wel. We bestuderen die uitspraak nog uitgebreid om de consequenties en mogelijkheden goed in beeld te brengen.

persfoto Oké FM

Verkeerd signaal

Het uitbreiden van bestaande gaswinning is onwenselijk en maatschappelijk niet verantwoord. Het is een verkeerd signaal naar onze inwoners. Nederland moet juist duurzamer worden. Extra gaswinning draagt hier zeker niet aan bij.

Mensen hebben zorgen over de veiligheid, gezondheid  en er zijn risico’s voor natuur en milieu. We moeten voorkomen dat er risico’s zijn voor het grondwater – zeker in deze tijd waarin we in verband met de droogte naar de beschikbaarheid en verdeling ervan kijken. Ook willen we voorkomen dat er schade ontstaat door bodemtrillingen en er bodemdaling optreedt.

Zet in op duurzame alternatieven

We roepen daarom als gezamenlijke overheden Den Haag op om samen met ons te kijken naar duurzame alternatieven in plaats van het extra en langer winnen van fossiele brandstoffen. Dit om verdere schade aan natuur en milieu te voorkomen.

Dijkgraaf Kees Jan de Vet van waterschap Brabantse Delta: “Het uitbreiden van de lokale gaswinning past niet bij de inzet die nodig is om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen en toe te werken naar alternatieve energiebronnen. De waterschappen werken al vanaf het begin actief mee aan de energietransitie, onder andere in deze regio Hart van Brabant. We doen bijvoorbeeld mee met het verduurzamen van bedrijventerreinen, ook op het gebied van energie. Daarnaast leveren we biogas van de rioolwaterzuivering Waalwijk voor omzetting naar groen gas voor het Waalwijkse gasnet. Landelijk dragen we bij aan onderzoek naar de kansen die aquathermie biedt voor warmte en energie uit afval- en oppervlaktewater. Het is noodzakelijk die beweging voort te zetten, uit te bouwen en te stimuleren vanuit het Rijk in plaats van de gaswinning uit te breiden.”

BRON : Waterschap Brabantse DeltaMIDPOINT BRABANT LANCEERT UP-NEW CENTRA VOOR MEER CIRCULAIR MAKEN MIDDEN-BRABANT

REGIO ALGEMEEN Posted on Fri, July 31, 2020 14:01:44

Onder de naam Up-New introduceert Midpoint Brabant een lange termijnprogramma als stimulans om de regio Midden-Brabant meer circulair te maken. De komende jaren verschijnen in Midden-Brabant diverse Up-New centra waar je kunt ervaren hoe efficiënt hergebruik in de praktijk werkt en hoe je hier als organisatie mee aan de slag kunt gaan. Ook komt er een online Up-New portaal voor informatie, inspiratie en contacten. Ondernemingen uit de regio kunnen gebruik maken van advies en ondersteuning door Midpoint Brabant om innovatieve circulaire ideeën van de grond te krijgen en deze om te zetten naar succesvolle business.

Als economisch regionaal samenwerkingsverband tussen ondernemers, onderwijs, overheid en maatschappelijke partners streeft Midpoint Brabant naar een veerkrachtig en circulair Midden-Brabant.

Regionale Up-New centra

Up-New centra zijn fysieke locaties die fungeren als ontmoetings- en werkplekken gericht op circulaire innovatie in diverse sectoren van de maakindustrie in Midden-Brabant.

Textiel

In het Drögepand naast het TextielMuseum in Tilburg komt Up-New Textiles, naar verwachting in 2022. Midpoint Brabant, TextielMuseum, TextielLab en Wolkat gaan dit exploiteren. Bezoekers zien en voelen hier hoe hergebruik van textiel precies werkt.

Leder

In de regio De Langstraat komen maar liefst twee Up-New Leather centra. Eén centrum is met name gericht op het lederproces en fashion. Het is een samenwerking van Midpoint Brabant, Gemeente Waalwijk en Leather Made Smart, een initiatief van regionale ondernemers die zich richten op het uitdragen van ‘de meest slimme schoenen- en lederregio’. Het plan is om samen met het schoenen- en ledermuseum de locatie van het Up-New Leather centrum te bepalen. Het andere centrum komt in het Heuvelpark in Dongen en gaat vooral over lederproductie. Dit wordt een samenwerking met Trace Your Leather en diverse regionale ondernemingen. Waalwijk en Dongen zijn van oudsher dé internationale ledercentra. De Langstraat is nog altijd een wereldwijde topregio in lederhandel.

Overbodige spullen en materialen

Bij de nieuwe milieustraat in Tilburg komt een Up-New Recycling centrum als ontvangststation van afgedankte consumentengoederen. In dit Circulair Ambachtscentrum gaan het Brabants Afval Team, La Poubelle en Kringloop Tilburg met Midpoint Brabant en het Kennispact MBO Brabant samenwerken om de hoeveelheid afval van de milieustraat significant te verminderen. Dit gebeurt door spullen een tweede leven te geven door ze te pimpen, te repareren of te demonteren in herbruikbare of recyclebare componenten. Kortom, de gebrachte spullen krijgen weer waarde. Zo krijgen brengers het besef dat ze iets waardevols achterlaten in plaats van dat ze ‘rommel dumpen’.

Andere sectoren

Ook zijn er plannen voor Up-New centra voor andere sectoren, zoals food (in Tilburg) en Smart Industry (bij Gate2 in Rijen). Voor de regionale kernsectoren maakindustrie, logistiek en leisure, komen speciale circulaire programma’s in combinatie met digitalisering, dataficatie, energietransitie en arbeidsmarktontwikkeling.

Nationale circulaire hotspot regio

Herman Gels, programmamanager Midpoint Brabant Circulair licht de plannen toe: “Om de Sustainable Development Goals van de United Nations te halen, zullen we ook in Midden-Brabant flink aan de bak moeten. Ons gezamenlijk doel is om Midden-Brabant in 2030 voor 50% en in 2050 100% circulair te maken. In de Regio Deal met het Rijk is opgenomen dat Midden-Brabant wil uitgroeien tot een nationaal erkende circulaire hotspot. De Up-New programma’s en centra in Midden-Brabant staan daarom in nauwe verbinding met andere keteninitiatieven in Nederland en zelfs daarbuiten. Met Up-New geven we de kennis, inspiratie én handvaten om circulair ondernemen ook daadwerkelijk te injecteren in het DNA van jouw onderneming.”

Regio Deal

Up-New is één van de zeventien projecten van de Regio Deal Makes & Moves van Midden- en West-Brabant. De hoofdpartners van het project zijn het Rijk, Provincie Noord-Brabant, gemeente Tilburg, Midpoint Brabant, Regio Hart van Brabant, Stichting MOED en Energiehuis.

Bron : Midpoint BrabantHEMELSE HELPERS

MOER Posted on Tue, March 03, 2020 10:02:10


Wellicht kent u het versje nog Witte Zwanen, Zwarte Zwanen, Wie wil er mee naar Engelland varen, waarbij Engelland inderdaad met twee ll’s geschreven behoorde te worden. Zondagmiddag 8 maart organiseert de Culturele Stichting Trias in de Sint Joachimskerk in De Moer om 14.00 uur een lezing over engelen. En dan speciaal over engelen en hun betekenis op allerlei soorten bidprentjes.Afgelopen december verscheen er zoals altijd op zaterdag een bijlage bij het Brabants Dagblad. Deze keer ging het over engelen waarin vele BN-ers een reactie gaven op de vraag Wat heeft u met engelen?Vorig jaar verscheen het boek ‘Hemelse Helpers, engelenprentjes en hun rol in het dagelijks leven’. Het is het vierde boek van de bidprentjesverzamelaar Frans Pluijmaekers, waarbij cultureel antropologe Kitty Jansen-Rompen, conservator aan het museum De Domijnen in Sittard, de keuze maakte uit zijn gigantische collectie maakte en er uitleg bij schreef.Engelen zijn van alle tijden. Ze zijn zelfs niet gebonden aan de christelijke cultuur, Ook in andere geloven spelen engelen een grote rol. Het geloof aan engelen heeft bijgedragen aan een bijzondere prentjescultuur, waarbij geen enkel stadium in een mensenleven werd overgeslagen. Of het nou de communie was, een trouwfeest of een begrafenis, overal werden prenten én engelen bij betrokken.

Frans Pluijmakers heeft er een verzameling van vele duizenden prentjes aan overgehouden. Hij gaf eerder al boeken uit met een ruime keuze uit zijn 700.000 stuks tellende prentjesverzameling. Deze engelenverzameling heeft hij tot het laatst bewaard. De prentjesverzameling is inmiddels niet meer in zijn bezit.Kitty Jansen-Rompen was bereid er een interessant verhaal over te schrijven, dat ook nog eens sterk persoonlijk is gekleurd, waardoor we een bijzondere kijk op het rijke Roomse Leven krijgen voorgeschoteld. Zij studeerde culturele antropologie in Utrecht en culturele prehistorie in Leiden. Ook deed zij traditioneel antropologisch onderzoek naar het werk van vrouwen in het West-Afrikaanse Mali. Tijdens dit veldwerk in het Dogongebied is de interesse gewekt voor de eigen Nederlandse en regionale cultuur.Na het afstuderen in 1984 begon zij met onderzoek naar het carnaval in Limburg. In 1988 werd Kitty Jansen-Rompen benoemd tot conservator van het Limburgs Volkskundig Centrum en vervolgens van het Limburgs Museum in Venlo. Momenteel is zij werkzaam als conservator bij het Erfgoedcentrum De Domijnen in Sittard.Kitty geeft regelmatig lezingen over thema’s op het gebied van de Limburgse volkscultuur met name over het carnaval en de constructie van de Limburgse identiteit. Het wordt een middag waarin de nostalgische reis naar ons vrome verleden met heel veel wetenswaardigheden uit de rijke engelengeschiedenis. Zondagmiddag 8 maart in de Sint Joachimskerk van De Moer. Entree is € 5,- met gratis kopje koffie of thee.Duik mee in de Week van ons Water Volop wateractiviteiten van 10 tot en met 19 mei in Midden- en West-Brabant

REGIO ALGEMEEN Posted on Wed, April 24, 2019 16:12:41

Duik mee in de Week van ons Water

Volop wateractiviteiten van 10 tot en met 19 mei in Midden- en West-Brabant

Jong en oud kan van 10 tot en met 19 mei 2019 meedoen aan de vierde editie van de Week van ons water. Die week staat in het teken van water in en om het huis met aandacht voor de gevolgen van de klimaatverandering. Met tientallen activiteiten kunnen kinderen en volwassenen meer te weten komen over het belang van water, werken aan water en vooral hun eigen rol bij water in de omgeving.

Van waterspelen tot workshops

In veel gemeenten kunnen deelnemers op verschillende dagen terecht bij milieu-educatieve centra en kinderboerderijen voor waterspelen en workshops. Daarnaast zijn er gemeenten die een waterwandeling, fotowedstrijd of een bezoek aan een uniek rijstveld organiseren. Dat laatste kan in Halderberge. In die gemeente is ook de start van het project ‘Klimaatstraat’ en presenteren leerlingen van het Marklandcollege hun ideeën voor een watervriendelijke tuin. In al die activiteiten staat aandacht voor de gevolgen van de klimaatverandering centraal onder de noemer: ‘Te droog, te nat, doe jij ook wat?’


Tegel eruit, plantje erin!

Onder andere Rucphen, Geertruidenberg en Halderberge stimuleert de gemeente inwoners om hun tuin te vergroenen met de actie ‘Tegel eruit, plantje erin!’ Tegen inlevering van een tegel ontvangen de inwoners één of meerdere plantjes. Verschillende bouwmarkten en tuincentra verlenen hier hun medewerking aan of laten met een modelopstelling zien welke mogelijkheden er zijn om de huis en tuin water- en klimaatvriendelijk in te richten.

Wateroverlast, droogte en hittestress

Wateroverlast, droogte, hittestress zijn gevolgen van de klimaatverandering die op dit moment volop de aandacht hebben. Het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en andere organisaties werken dagelijks aan het beperken van de gevolgen van de klimaatverandering.

Maar duidelijk is dat daar ook de hulp en inzet van iedereen voor nodig is. Bezoekers en deelnemers aan de verschillende activiteiten leren en ervaren wat zij daar zelf aan kunnen doen.

Goed rioolgebruik

Ook is er aandacht voor goed rioolgebruik. Spelenderwijs leren wat wel en niet in het riool kan helpt verstopping van het riool voorkomen en verstoring van de rioolwaterzuivering tegengaan. Wie het riool ook echt wil beleven, kan onder andere terecht in het oude gerestaureerde riool aan de Vlaszak in Breda. Een rioolwaterzuivering bezoeken kan in Kaatsheuvel. De Week van Ons Water gaat ook over veilige dijken en bescherming tegen overstromingen. Daarom vertellen medewerkers van muskusrattenbeheer Brabantse Waterschappen over hun werk tijdens de Open Dag op Landgoed Bouvigne op 12 mei.

Volledig programma

Er zijn op verschillende data en tijden gedurende die week activiteiten in de gemeenten Breda, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Loon op Zand en Rucphen. Kijk voor het volledige programma met activiteiten, locaties, data en tijdstippen op www.weekvanonswaterinbrabant.nl. Volg de Week van ons water ook op social media: www.facebook.com/wvow2019, www.twitter.com/WVOWbrabant en op instagram via www.instagram.com/wvowbrabant.

Samenwerking in de waterketen SWWB

Drie waterschappen en 27 gemeenten in West- en Midden-Brabant werken samen in de waterketen onder de noemer SWWB. Het Bestuursakkoord Water vormt de basis van deze samenwerking waarbij kosten besparen, kwaliteit verbeteren en kwetsbaarheid verkleinen van mensen en middelen de belangrijkste doelstellingen zijn.Toerisme bureau van af april

REGIO ALGEMEEN Posted on Mon, December 24, 2018 10:13:59

Toerisme bureau van af april

Tussen maart en juli 2018 hebben de
colleges en de gemeenteraden van de gemeenten Dongen, Heusden, Loon
op Zand en Waalwijk het besluit genomen het Regionaal Bureau voor
Toerisme De Langstraat (RBT) op te richten. In deze
raadsinformatiebrief informeren wij u over de stand van zaken.

Organisatie

In de afgelopen maanden is gewerkt aan
het vormen van een bestuur voor de op te richten stichting RBT De
Langstraat. Ook is een manager geworven die het RBT gaat aansturen.
Daarnaast is een convenant ‘Regionaal Bureau voor Toerisme De
Langstraat 2018-2022’ opgesteld. Dit convenant wordt deze week
getekend door alle betrokken partijen: de vier gemeenten en de
stichting in oprichting. Wethouder Jansen is hiertoe namens de
gemeente Dongen gemandateerd.

s Gravenmoer

Convenant

In het convenant worden de
basisafspraken vastgelegd die voor alle vier de gemeenten gelijk
zijn. Basis voor dit convenant is het document ‘Van missie tot
activiteit’, dat uitgaat van de pijlers Kennis, Ontwikkeling,
Informatie, Marketing en Trade/Sales. In het convenant staat
beschreven op welke wijze het RBT zich gaat profileren, welke
verantwoordelijkheden de verschillende partijen (gemeenten versus de
stichting) hebben, welke afspraken er zijn gemaakt ten aanzien van
het oprichten van de stichting en het opstarten van het RBT en hoe we
omgaan met de financiering in de komende vier jaar.

Op basis van het convenant sluiten de
gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk jaarlijks een
subsidie-overeenkomst af. De gemeente Dongen regelt de financiële en
zakelijke relatie via een inkoopcontract op basis van een door de
stichting op te stellen businessplan. In het inkoopcontract worden
prestatie-indicatoren vastgelegd volgens de eerder vastgestelde
pijlers van het RBT: Kennis, Ontwikkeling, Informatie, Marketing en
Trade/Sales.

Voor deelname aan het RBT zijn nieuwe
investeringen nodig. Deze zijn voor de periode 2019 t/m 2022 in de
programmabegroting 2019 opgenomen. In 2018 wordt er een incidentele
deelnemersbijdrage beschikbaar gesteld voor de oprichting van de
nieuwe organisatie. Deze incidentele bijdrage is reeds in de
begroting 2018 verwerkt.

Lokaal

Ondertussen worden in de gemeenten de
toeristische uitvoeringsorganisaties ontmanteld of zijn deze reeds
ontmanteld. Alle vier de gemeenten werken met een ander type
uitvoeringsorganisatie en kennen daardoor een andere wijze van
ontmanteling. In Dongen is nu nog sprake van een online Uitpunt
(www.uitpuntdongen.nl /
www.verrassend-dongen.nl).
Daarnaast is er een laagdrempelig, onbemand Toeristisch
Informatiepunt (TIP) op de begane grond van De Cammeleur, voorzien
van een interactief scherm. De Cammeleur-partners beheren de website,
het TIP, de contacten met het lokale veld en gaan – in samenwerking
met de gemeente – de afstemming met en overdracht naar het RBT vorm
geven. Uitgangspunt is dat het herkenbare label Verrassend Dongen
behouden blijft.

Samen sterk

Dongen, Heusden, Loon op Zand en
Waalwijk zien veel kansen om samen meer bezoekers naar de regio te
trekken, die langer verblijven en meer besteden. De kracht van het
gebied ligt vooral in de combinatie van grote individuele trekkers
(de Efteling, Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen, de vesting
Heusden) en gastvrije lokale parels in het hart van Brabant. Vanuit
de huidige toeristische organisaties ontbreekt het aan slagkracht om
de gebiedsmarketing voor het hele gebied op te pakken. Daarom zijn de
vier gemeenten op zoek gegaan naar een goede samenwerkingsvorm.

Door de krachten in de toeristische
gebiedspromotie te bundelen met Heusden, Loon op Zand en Waalwijk
zien wij kansen en mogelijkheden om Dongen zichtbaarder te maken.
Naast positieve economische effecten voor de vrijetijdssector zien
wij ook mogelijkheden om het aanbod van dagrecreatie voor onze
inwoners uit te breiden en daarmee het woonklimaat aantrekkelijker te
maken.

Vervolgproces
Nu er een
bestuur in oprichting is, een manager is aangetrokken en een
convenant is opgesteld kan er gewerkt worden aan het operationeel
maken van het RBT. Iedere gemeente spreekt de komende tijd
afzonderlijke prestatie-indicatoren af met het RBT verdeeld over de
vier pijlers. Aanvullend maken de individuele gemeenten afspraken
over specifieke prestaties voor de desbetreffende gemeente. De
ambitie was om op 1 januari 2019 operationeel te zijn. Dit blijkt te
ambitieus. We vertrouwen erop dat het RBT zo snel als mogelijk, bij
voorkeur op 1 april 2019, actief is. Daar waar mogelijk ondersteunen
we het RBT hierbij. We kijken uit naar een goede samenwerking en een
professionele gebiedsmarketing van De Langstraat.“Een mooie moestuin, een eetbare siertuin”.

WAALWIJK Posted on Mon, September 10, 2018 11:04:35

“Een mooie moestuin, een eetbare siertuin”.

Een presentatie door Marie-José Meertens over bloemen en planten in de border die je kunt combineren om zowel uit de tuin te kunnen eten en toch een aantrekkelijke siertuin te houden. Hierbij is tevens aandacht voor het biologische leven in de tuin. Dinsdagavond 18 september 2018 geeft Groei & Bloei De Langstraat een lezing over “Een mooie moestuin, een eetbare siertuin”.De lezing wordt gehouden in Ontmoetingscentrum “De Haven”, Leefdaelhof 11, Waalwijk-Centrum. Aanvang om 20.00 uur. Kosten €3,– p.p.; voor leden van Groei & Bloei is de lezing gratis bij te wonen.

Zelf je eigen groente en fruit kweken is geweldig. Een moestuin is veel werk maar wat geeft meer voldoening dan tegen etenstijd de tuin in lopen en daar kiezen wat er op tafel komt? Je kunt biologisch werken wanneer je dat wilt. Wanneer je in je moestuin een plaatsje vrij maakt voor bloeiende planten trek je vlinders, bijen en andere nuttige insecten die de gewassen bestuiven en jou helpen je tuin gezond te houden. Snijbloemen en kruiden passen heel goed in de moestuin. Zeker wanneer je soorten plant die schadelijke insecten weren of samenwerken met het bodemleven. Natuurlijk heeft niet iedereen de ruimte of gelegenheid om een echte moestuin aan te leggen. In je siertuin is het gelukkig ook mogelijk allerlei smakelijke soorten groenten en fruit te planten en zelfs een behoorlijke opbrengst te hebben. Dat kan tussen de bestaande beplanting, maar ook met potten en bakken is van alles mogelijk.

In deze lezing zal Marie-José met ons de spelregels doornemen van het combineren van eetbare en siergewassen. Aan bod komen bodemverzorging, kiezen van geschikte soorten en de combinaties die werken en waarom. Natuurlijk zijn er ook veel voorbeelden om je tuin in te richten. Wanneer je zo werkt geniet je niet alleen van alle moois en lekkers dat je tuin biedt, maar je draagt bij aan biodiversiteit en geniet je extra van de natuur die je in je tuin haalt.

We zien u graag op deze lezing dinsdagavond 18 september 2018. De lezing begint om 20.00 uur in Ontmoetingscentrum De Haven aan de Leefdaelhof 11, in Waalwijk-Centrum. Meer info is beschikbaar op de website van groei en bloei de Langstraat, www.delangstraat.groei.nl.Next »