Provinciale lening voor priorij Catharinadal

Dongen , Oosterhout , 22 oktober 2015 De provincie Noord-Brabant verstrekt een lening van 2,7 miljoen euro aan de zusters van de Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal. De zusters gebruiken het krediet voor de herontwikkeling van hun klooster in Oosterhout.

foto : Provincie Noord Brabant

De zusters van de priorij zijn bijzonder verheugd met de steun van de provincie, laat priorin Maria Magdalena van Bussel weten: “Onze gemeenschap is intens dankbaar voor het besluit van Gedeputeerde Staten. Het stemt ons hoopvol dat we op deze wijze voort mogen bouwen op een rijke traditie en een lange geschiedenis. In de voorbije 744 jaar stonden de zusters vaak voor cruciale momenten en grote bedreigingen. Telkens opnieuw konden zij samen, vanuit hun geloof, de weg vinden naar een nieuwe toekomst. Wij realiseren ons dat dit een moeilijke tijd is, maar als gemeenschap die zowel op God als op mensen is gericht, mag er zeker sprake van bestaansrecht zijn. Met dit project hebben we een goede reden om vol vertrouwen te volharden.

Iconisch

Sint-Catharinadal is een rijksmonument dat van `iconisch` belang is voor de provincie. De Priorij Sint-Catharinadal die het gebouwencomplex bevolkt, bestaat sinds 1271, sinds 1647 zijn zij gehuisvest in het klooster in Oosterhout. De zusters van Sint-Catharinadal hebben een plan voor behoud en ontwikkeling van Sint-Catharinadal. De ontwikkelingen passen in de verhaallijn ‘Religieus Brabant’, die deel uitmaakt van het concept-beleidskader Erfgoed.

Hoofdelementen van het plan zijn de aanleg en exploitatie van een wijngaard, de uitbreiding en modernisering van de gastenvleugel, een wijnhuis met kleine taveerne en landwinkel (in bestaande gebouwen) en het werkgelegenheid bieden aan mensen met een beperking of met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Eerste stap

Gedeputeerde Henri Swinkels: “De provincie wil actief meedoen én bijdragen aan het anders omgaan met Brabants erfgoed en herbestemming, samen met ondernemende partners. Door herbestemming van bijzondere erfgoedcomplexen worden traditie en vernieuwing aan elkaar verbonden. We vinden dit bijzondere klooster heel interessant. Het past in de verhalen van Brabant, waar religieus Brabant een belangrijk pijler is. Samen met de zusters schrijven we nu een deel van dit verhaal.”

Ook de gemeente Oosterhout is blij met het besluit van Gedeputeerde Staten. Wethouder Marcel Willemsen: “De zusters van het Sint Catharinadal hebben een belangrijke eerste stap gezet door nieuwe plannen voor de toekomst te ontwikkelen. Maar ze kunnen het niet alleen en het is ongelooflijk om te zien hoeveel partijen uit Oosterhout allemaal te hulp schieten. Het cultuurhistorisch belang van het klooster en de Heilige Driehoek overstijgt Oosterhout, daarom zijn we zeer verheugd dat de provincie het klooster ook te hulp schiet. Dit geeft de zusters een stabiele basis om hun prachtige plannen te realiseren en dit Brabantse icoon nog meer te laten stralen.”

Het besluit van GS wordt in een statenmededeling met Provinciale Staten gedeeld. Het is aan de staten of zij dit besluit apart willen agenderen voor de statenvergadering.

Bron : Provincie Noord Brabant