Gedeputeerden
kiezen voor Bundeling Noord inzake N629

Dongen,
17 juli 2016 .Op 28 juni namen Gedeputeerde Staten een besluit over
het
voorkeursalternatief
voor de N629-Westerlaan. GS kiezen voor Bundeling
Noord,
net zoals de gemeenteraden van Oosterhout en Dongen. Ook na de bijna
tumultueuze gemeenteraadsvergadering enkele weken terug in Dongen
kan de klok hoogstwaarschijnlijk niet meer terug gedraaid worden zo
wordt algemeen gedacht.

In
maart al spraken de bestuurders van de betrokken gemeenten en de
provincie al hun voorkeur
uit voor Bundeling Noord. De raad in Dongen ging na veel mitsen en
maren ook akkoord evenals Oosterhout.Tijdens
een informatieavond op 21 maart in het Oostquartier in Oosteind haalden
de bestuurders vervolgens de mening, aandachtspunten en opmerkingen
van inwoners op, om die mee te kunnen nemen in het definitieve advies
aan de gemeenteraden. Daarnaast voerde de provincie een groot aantal
persoonlijke gesprekken met direct belanghebbenden om ook hun reacties
te verzamelen. De gemeenteraad van Oosterhout nam 25 mei het advies
voor Bundeling Noord over en in Dongen deed een meerderheid van de gemeenteraad
op 9 juni hetzelfde. Deze week hebben ook Gedeputeerde Staten
voor Bundeling Noord gekozen. GS vinden dat dit alternatief het meeste
bijdraagt aan de oplossing van de problemen op de N629.

Aandachtspunten
voor het vervolg

Tijdens
de informatieavond en de behandeling in de gemeenteraden van
Oosterhout
en Dongen zijn de volgende aandachtspunten meegegeven:

• Het
compenseren van negatieve milieueffecten.

• Zoeken
naar kansen voor duurzaamheid en innovatie.

• Routes
voor de fiets, het OV en wandelaars/trimmers.

• De
exacte ligging van het tracé, met aandacht voor de brug over het

kanaal
en de ontsluiting van Everdenberg-Oost.

• De
gevolgen voor ’t Blik wat betreft geluid en zicht.

• Gevolgen
voor de Duiventoren: relatie met Dongen, bereikbaarheid,

scouting.

• De
gevolgen voor de landbouw: mogelijkheden kavelruil,

bereikbaarheid,
compenseren van bedrijven of verenigingen.

• Landschap:
visie op nieuwe gebieden, ‘loze ruimtes’, inpassing weg in

omgeving.

Verdere
uitwerking

De
voorkeur van de gemeenten en provincie voor Bundeling Noord wordt nuverder
verwerkt in een Provinciaal Inpassing Plan (PIP). Het globale voorkeursalternatief
wordt daarmee uitgewerkt naar een specifiek ontwerp.Onder
andere wordt de meer exacte ligging van het tracé bepaald en worden eventuele
mitigerende (zoals geluidschermen) en compenserende maatregelen
(zoals natuurcompensatie) uitgewerkt. Daarnaast wordt gekeken naar
kansen voor duurzaamheid en innovaties. De provincie kijkt vooral
naar het
energieverbruik (CO2) en het gebruik van duurzame materialen. Om dit
te bereiken
is meer verfijnd veldonderzoek nodig in de omgeving van het voorkeurstracé.

Zie
verder de nieuwsbrief van de Provincie over dit onderwerp

hier
te lezen :