Vanaf 1 september weer Lokale Omroep in Dongen

Burgemeester Marina Starmans verrichtte officiële opening

Dongen, UPDATE 30 augustus, 2018. In de zomer 2017 heeft De Langstraat Media een verzoek ingediend aan de gemeente Dongen om het uitzendgebied te vergroten met de gemeente Dongen. Lokale omroepen die zich slechts beperken tot de gemeentegrenzen hebben geen overlevingskans meer in het huidige medialandschap. Volgens de inzichten van het Commissariaat voor de Media en de OLON, de overkoepelende organisatie van Lokale omroepen, is het verspreidingsgebied van een lokale dan wel regionale zender vanaf ongeveer 100.000 inwoners levensvatbaar. De drie deelnemende gemeentes blijven nog net onder de drempel van 100.000 inwoners, maar inmiddels is er ook een aanvraag om de vergunning voor de gemeente Heusden te bemachtigen. Met deze vier gemeentes is het verspreidingsgebied zeker groot genoeg qua omvang. Om het Commissariaat voor de Media vergunning te laten verlenen, moest de gemeente Dongen de programmaraad van De Langstraat Media met vertegenwoordiging uit Dongen representatief verklaren, wat in het voorjaar 2018 is gebeurd.

Na deze goedkeuring moesten ook de overige deelnemende gemeentes, Loon op Zand en Waalwijk dit nog bevestigen, waarna de vergunning in juli 2018 is verstrekt voor 5 jaar. In Dongen was er sinds 2007 geen omroep meer. Radio 0162 hield per 1 januari 2007 op met uitzenden in de ether en doorgifte op de kabel. De Langstraat Media heeft in 2017 contact gezocht met het voormalige bestuur van Radio 0162. Uiteraard was hiervan geen sprake meer van een organisatie. In samenwerking met Dongenhomespot, Piet Eelants, Adriaan Raesen en Rinus Krijnen wordt er nu een Dongense afdeling ontwikkeld, waardoor Media Langstraat content kan ontvangen uit Dongen en kan verspreiden op hun radio, website en TV-kanalen.. Inmiddels hebben er een aantal projectmedewerkers zich aangesloten bij dit initiatief. We willen komen tot een vrijwilligersorganisatie van tussen de 10 en 12 personen in Dongen, bestaande uit vaste en projectmedewerkers.

Vanaf eind juli worden in samenwerking met Dongenhomespot al nieuwsberichten geplaatst op de website van Media Langstraat. Vanaf 1 september zullen er ook regelmatig videobijdragen uit Dongen worden gepresenteerd op Langstraat TV en de website. Vooralsnog beperkt de bijdrage in de radio-uitzendingen zich tot aandacht voor Dongen tijdens de informatieve, culturele en maatschappelijke uitzendingen van de omroep. Op TV zal regelmatig een live-uitzending vanuit Dongen worden aangeboden. Zo zal er op 1 september er vanaf half zes live verslag zijn van de opening van De Cammeleur. In de nacht van 8 en 9 september zal tijdens de 80 van de Langstraat de Dongense afdeling ook live verslag doen vanuit Dongen. Op 29 september zal er tijdens de Dongense dorpsquiz een vijf uur durende live-uitzending worden verzorgd vanuit Dongen.

Op donderdagmiddag 30 augustus heeft de burgemeester van Dongen, mevrouw Starmans het startsein gegeven, waarmee De Langstraat Media voor Dongen officieel van start zal gaan om Dongen op te nemen in de programmering van De Langstraat Media. Dit had plaatst in de nieuwe Cammeleur . Rinus Krijnen- Lid van de programmaraad van Langstraat Media voor Dongen vertelde het verhaal van de lokale omroep in Dongen tot nu toe. U leest hier boven de belangrijkste delen uit zijn relaas. Hij wees er op dat de omroep nog moet groeien en daarvoor op zoek is naar vooral jonge mensen in het dorp dat geïnteresseerd is in media. Meer vrijwilligers hoopt de nog jonge organisatie in Dongen te vinden in de ‘visvijver’ van het voortgezet onderwijs en ex-medewerkers van de vroegere Lokale Omroep in Dongen. Burgemeester Starmans was blij met nóg meer publiciteit voor Dongen en onderstreepte het belang ervan. Als openingshandeling werd door mevrouw Starmans een ingepakte beachflag ‘uitgepakt ‘.Ze wenste de vrijwilligers veel succes , maar vooral veel plezier.