26-08-2020, 12:05

De waterschappen zijn net als de andere partners en belangengroeperingen teleurgesteld in de uitspraak van de Raad van State in het beroep tegen de gaswinning Loon op Zand. We zijn er namelijk van overtuigd dat het winnen van gas uit de kleine gasvelden, zoals in Loon op Zand, niet strookt met de inzet die nodig is voor de energietransitie en voor het behalen van de doelstellingen uit het klimaatakkoord. Nederland moet van het gas af. De gaskraan hoeft niet morgen dicht maar afbouwen kan en moet wel. We bestuderen die uitspraak nog uitgebreid om de consequenties en mogelijkheden goed in beeld te brengen.

persfoto Oké FM

Verkeerd signaal

Het uitbreiden van bestaande gaswinning is onwenselijk en maatschappelijk niet verantwoord. Het is een verkeerd signaal naar onze inwoners. Nederland moet juist duurzamer worden. Extra gaswinning draagt hier zeker niet aan bij.

Mensen hebben zorgen over de veiligheid, gezondheid  en er zijn risico’s voor natuur en milieu. We moeten voorkomen dat er risico’s zijn voor het grondwater – zeker in deze tijd waarin we in verband met de droogte naar de beschikbaarheid en verdeling ervan kijken. Ook willen we voorkomen dat er schade ontstaat door bodemtrillingen en er bodemdaling optreedt.

Zet in op duurzame alternatieven

We roepen daarom als gezamenlijke overheden Den Haag op om samen met ons te kijken naar duurzame alternatieven in plaats van het extra en langer winnen van fossiele brandstoffen. Dit om verdere schade aan natuur en milieu te voorkomen.

Dijkgraaf Kees Jan de Vet van waterschap Brabantse Delta: “Het uitbreiden van de lokale gaswinning past niet bij de inzet die nodig is om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen en toe te werken naar alternatieve energiebronnen. De waterschappen werken al vanaf het begin actief mee aan de energietransitie, onder andere in deze regio Hart van Brabant. We doen bijvoorbeeld mee met het verduurzamen van bedrijventerreinen, ook op het gebied van energie. Daarnaast leveren we biogas van de rioolwaterzuivering Waalwijk voor omzetting naar groen gas voor het Waalwijkse gasnet. Landelijk dragen we bij aan onderzoek naar de kansen die aquathermie biedt voor warmte en energie uit afval- en oppervlaktewater. Het is noodzakelijk die beweging voort te zetten, uit te bouwen en te stimuleren vanuit het Rijk in plaats van de gaswinning uit te breiden.”

BRON : Waterschap Brabantse Delta