Geluidsoverlast gaat verder dan omgeving vliegbasis

Defensie heeft indieners van een zienswijze op de zogenoemde milieueffectrapportage en het ontwerp-luchthavenbesluit voor vliegbasis Gilze-Rijen geantwoord. Deze reactie komt vandaag per mail of post bij betrokkenen aan. Onder hen zijn ook veel inwoners van de gemeente Dongen en Tilburg. Het luchthavenbesluit laat nog even op zich wachten. Dat heeft te maken met vliegbasis De Peel. Als Defensie De Peel kan gebruiken voor jachtvliegtuigen, vervalt de reserveveldfunctie voor jachtvliegtuigen op Gilze-Rijen. Dan heeft ook gevolgen voor het luchthavenbesluit voor de Brabantse helikopterbasis.

foto: Defensie

Omdat het proces om te komen tot een luchthavenbesluit is opgeschort, en pas later wordt hervat, wil Defensie in de tussentijd via deze informatienota recht doen aan de ongeveer 800 ingediende reacties.Er komen diverse maatregelen om de ondervonden overlast voor omwonenden tegen het vliegverkeer op de vliegbasis Gilze- Rijen te verminderen.

De tussenliggende tijd tot de totstandkoming van het luchthavenbesluit wordt niet onbenut gelaten. Eerdere toezeggingen van de staatssecretaris van Defensie tijdens haar bezoek aan Gilze-Rijen in februari worden voorbereid of uitgevoerd. Zo zal Defensie subsidie verstrekken voor bouwkundige maatregelen aan woningen tegen trillingen veroorzaakt door Chinook helikopters, zogenaamde ‘rattle-noise’. Hiervoor is 20 miljoen euro beschikbaar. Voor de afhandeling van deze subsidieverstrekking wordt een speciale stichting opgericht. Voor Vliegbasis Gilze-Rijen is een nieuw luchthavenbesluit nodig. Het is de grootste helikopterbasis van de luchtmacht. De helikopters maken deel uit van het Defensie Helikopter Commando. Ze werken bij missies en operaties altijd samen met de luchtmobiele brigade, special forces en marineschepen. Ook vliegen ze voor operaties van de NAVO en de VN en als blushelikopter. De militaire luchthaven wordt ook gebruikt voor recreatieve vluchten en voor vluchten met een algemeen maatschappelijk belang.

Staatssecretaris Visser (Defensie) zei eerder in een interview het belangrijk te vinden dat omwonenden goed geïnformeerd en betrokken worden bij de voorbereiding van het luchthavenbesluit:

“ alle dilemma’s die hierbij horen en de uitwerking van de maatregelen die we nu nemen om de overlast te beperken. Deze informatienota geeft voor omwonenden meer duidelijkheid welke stappen de komende tijd moeten worden gezet om te komen tot een luchthavenbesluit Gilze-Rijen.”

Voor geïnteresseerden organiseert Defensie op 17 september aanstaande een inloopbijeenkomst in het cultureel centrum ‘de Boodschap’ in Rijen waar vragen over de nieuwe informatienota kunnen worden gesteld. In verband met COVID-19 is hiervoor alleen toegang op basis van inschrijving. Er is ook de mogelijkheid om online vragen te stellen.