Blog Image

DONGEN REGIO

REGIO DONGEN

Dongen werkt veel samen met het' HART VAN BRABANT ' ,maar ook andere dorpen zijn van belang voor de gemeente. Berichten uit de regio vindt u hier terug.

Ons e-mailadres is er voor de gehele regio van Dongen

Stuur uw berichten naar

redactie@dongenhomespot.nl

Terug naar de krant :

www.dongenhomespot.nl

Defensie zet in overleg met de gemeente Gilze-Rijen het werk aan het luchthavenbesluit op een laag pitje

GILZE -RIJEN Posted on Wed, September 09, 2020 11:04:35

Geluidsoverlast gaat verder dan omgeving vliegbasis

Defensie heeft indieners van een zienswijze op de zogenoemde milieueffectrapportage en het ontwerp-luchthavenbesluit voor vliegbasis Gilze-Rijen geantwoord. Deze reactie komt vandaag per mail of post bij betrokkenen aan. Onder hen zijn ook veel inwoners van de gemeente Dongen en Tilburg. Het luchthavenbesluit laat nog even op zich wachten. Dat heeft te maken met vliegbasis De Peel. Als Defensie De Peel kan gebruiken voor jachtvliegtuigen, vervalt de reserveveldfunctie voor jachtvliegtuigen op Gilze-Rijen. Dan heeft ook gevolgen voor het luchthavenbesluit voor de Brabantse helikopterbasis.

foto: Defensie

Omdat het proces om te komen tot een luchthavenbesluit is opgeschort, en pas later wordt hervat, wil Defensie in de tussentijd via deze informatienota recht doen aan de ongeveer 800 ingediende reacties.Er komen diverse maatregelen om de ondervonden overlast voor omwonenden tegen het vliegverkeer op de vliegbasis Gilze- Rijen te verminderen.

De tussenliggende tijd tot de totstandkoming van het luchthavenbesluit wordt niet onbenut gelaten. Eerdere toezeggingen van de staatssecretaris van Defensie tijdens haar bezoek aan Gilze-Rijen in februari worden voorbereid of uitgevoerd. Zo zal Defensie subsidie verstrekken voor bouwkundige maatregelen aan woningen tegen trillingen veroorzaakt door Chinook helikopters, zogenaamde ‘rattle-noise’. Hiervoor is 20 miljoen euro beschikbaar. Voor de afhandeling van deze subsidieverstrekking wordt een speciale stichting opgericht. Voor Vliegbasis Gilze-Rijen is een nieuw luchthavenbesluit nodig. Het is de grootste helikopterbasis van de luchtmacht. De helikopters maken deel uit van het Defensie Helikopter Commando. Ze werken bij missies en operaties altijd samen met de luchtmobiele brigade, special forces en marineschepen. Ook vliegen ze voor operaties van de NAVO en de VN en als blushelikopter. De militaire luchthaven wordt ook gebruikt voor recreatieve vluchten en voor vluchten met een algemeen maatschappelijk belang.

Staatssecretaris Visser (Defensie) zei eerder in een interview het belangrijk te vinden dat omwonenden goed geïnformeerd en betrokken worden bij de voorbereiding van het luchthavenbesluit:

“ alle dilemma’s die hierbij horen en de uitwerking van de maatregelen die we nu nemen om de overlast te beperken. Deze informatienota geeft voor omwonenden meer duidelijkheid welke stappen de komende tijd moeten worden gezet om te komen tot een luchthavenbesluit Gilze-Rijen.”

Voor geïnteresseerden organiseert Defensie op 17 september aanstaande een inloopbijeenkomst in het cultureel centrum ‘de Boodschap’ in Rijen waar vragen over de nieuwe informatienota kunnen worden gesteld. In verband met COVID-19 is hiervoor alleen toegang op basis van inschrijving. Er is ook de mogelijkheid om online vragen te stellen. Mooie resultaten bustour SamenWerken door ontmoeten en kennismaken in de regio

GILZE -RIJEN Posted on Tue, June 14, 2016 18:16:03

Mooie resultaten bustour SamenWerken door
ontmoeten en kennismaken in de regio

Dongen , zomer 2016.De gemeenten Dongen, Gilze en Rijen en Goirle hebben mooie resultaten behaald op het gebied van lokale en regionale werkgeversbenadering. Naar aanleiding van de bustour ‘SamenWerken, door ontmoeten en kennismaken in de regio’ zijn er verschillende mensen uitgestroomd naar werk!

In totaal zijn er inmiddels 6 personen aan het werk naar aanleiding van de bustour. Drie personen zijn aan de slag bij XPO Logistics in Oosterhout, twee personen hebben een plek bij Danvo in Riel bemachtigd en 1 persoon is aan de slag gegaan bij MamaLoes Babysjop in Goirle. Prachtige resultaten! Daarnaast zijn er nog verschillende gesprekken gaande bij onder andere ReasEuro in Riel, Rocks ‘n Rivers in Tilburg en bij Logistic Force in Tilburg.

Dank

“Het blijkt dat deze laagdrempelige manier heel geschikt is om mensen kennis te laten maken met werkgevers en de arbeidsmarkt. Vanuit de regio is er dan ook veel interesse voor deze aanpak. Ik wil alle werkgevers die hebben meegewerkt aan deze bustour hartelijk danken voor hun inzet en tijd”, aldus wethouder Piet Panis.

Achtergrond

Van maandag 23 mei tot en met donderdag 26 mei 2016 reed de bus door de regio om verschillende werkgevers te bezoeken. Het doel was onder andere om de mensen op een ludieke manier kennis te laten maken met de lokale en regionale arbeidsmarkt en breder te laten kijken náár de huidige arbeidsmarkt. Dus niet vanachter de computer, maar actief en persoonlijk, door op bezoek te gaan bij de verschillende bedrijven zelf. Op deze manier werden meteen de werkgevers in de gelegenheid gesteld hun eigen bedrijf te presenteren én op een laagdrempelige manier kennis te maken met de werkzoekenden uit de regio.


Samenwerking

De samenwerking tussen de drie gemeenten werd gezocht om de kandidaten te laten zien dat er ook geschikt werk of een zogenaamde werkervaringsplaats te vinden is buiten de eigen gemeente grenzen. Een kandidaat uit Dongen kan ook aan de slag in Goirle en een kandidaat uit Gilze en Rijen vindt wellicht dé plek om aan de slag te gaan in bijvoorbeeld Tilburg.

Deelnemers

Alle drie de gemeenten hadden personen uit hun eigen kandidatenbestand benaderd om deel te nemen aan de bustour. Per dag zijn er gemiddeld 45 personen mee geweest on tour. “De dagen dat ik heb meegelopen vond ik educatief en interessant. Een aantal bedrijven waar ik ben geweest kende ik al, maar er zaten ook bedrijven bij waarvan ik niet direct had gedacht dat die er waren en mogelijkheden konden bieden. Ik was aangenaam verrast! Ik vind het echt een aanrader voor andere werkzoekenden. En als het nog nodig is wil ik een volgende keer weer graag mee”, aldus Robin uit Goirle.Vijf militaire transportvliegtuigen van vliegbasis Eindhoven wijken van 27 mei t/m 16 juni 2016 uit naar vliegbasis Gilze-Rijen

GILZE -RIJEN Posted on Mon, May 02, 2016 18:54:50

Vijf militaire transportvliegtuigen van vliegbasis Eindhoven wijken van 27 mei t/m 16 juni 2016 uit naar vliegbasis Gilze-Rijen

Dongen, Rijen, Gilze, 5 mei 2016. Vier C-130 Hercules vliegtuigen, één Gulfstream IV (G-IV) , allen militaire transportvliegtuigen, verhuizen tijdelijk hun operatietaken van vliegbasis Eindhoven naar vliegbasis Gilze-Rijen . De periode duurt van Van 27 mei t/m 16 juni 2016. De reden hiervoor is dat de start- en landingsbaan van vliegbasis Eindhoven wordt gerenoveerd. Van maandag 30 mei tot donderdag 16 juni is de vliegbasis daarom gesloten voor militair en civiel vliegverkeer. De militaire luchttransportvloot wijkt om die reden uit naar alternatieve locaties om de militaire luchttransportoperaties te blijven voortzetten.

C-130 en G-IV

De C-130 Hercules is een tactisch transportvliegtuig dat wordt ingezet voor het vervoer van mensen en materieel, het droppen van parachutisten en vracht, humanitaire hulpvluchten en medische evacuaties. De Gulfstream IV heeft als specifieke taak het wereldwijd vervoeren van militaire en civiele autoriteiten.

Waarborgen operationele inzetbaarheid militair luchttransport

Vliegbasis Eindhoven en vliegbasis Gilze-Rijen hebben elk hun eigen operationele primaire taken en training om bij te dragen aan veiligheid en vrijheid. Het is echter een gedeelde luchtmacht-verantwoordelijkheid om de uitvoering van de operationele luchtmacht taken te waarborgen.Om onze collega’s in missiegebieden zoals Mali en het Midden-Oosten ook tijdens de baansluiting te bevoorraden, wijkt vliegbasis Eindhoven met haar militaire vliegtuigen uit naar Vliegbasis Gilze-Rijen (4x C-130 en 1x G-IV) en Luxemburg Airport (2x KDC-10). Zo kan defensie haar militaire luchttransportoperaties voortzetten.


Streven naar minimale extra geluidsbelasting

Voor de omgeving kan de uitwijk naar vliegbasis Gilze-Rijen merkbaar zijn. Mede met het oog om de omgeving zo min mogelijk te belasten met extra geluid zijn de volgende kaders opgesteld:Streven is om de inzet van de vliegtuigen binnen de reguliere openstelling van vliegbasis Gilze-Rijen plaats te laten vinden. In deze periode geldt een openstelling van 09.00 uur tot 16.30 uur.Geen deelname van de C-130 aan het nachtvliegen van het Defensie Helikopter Commando in week 24.Geen transplantatievluchten vanaf vliegbasis Gilze-Rijen.Geen VIP vluchten vanaf vliegbasis Gilze-Rijen.

Merkbaar voor de omgeving

Binnen de gestelde kaders kan voor de omgeving het volgende merkbaar zijn:

Vliegen van circuits gebeurt in de ochtend en de middag. Er wordt niet meer dan normaal gebruik gemaakt van het lokale circuit.

In- en uitvliegen

Dagelijks wordt er getraind met één C-130.Openstelling van vliegbasis Gilze-Rijen op zaterdag 11 juni .Op 10 en 11 juni zijn de Luchtmachtdagen in Leeuwarden. Eén C-130 en ook helikopters opereren die dag vanaf Gilze-Rijen.

Proefdraaien
In de milieuvergunning van de vliegbasis is ruimte opgenomen voor overschrijding van de normale geluidsproductie tijdens incidentele evenementen. Het proefdraaien wordt als zo’n evenement beschouwd. Proefdraaien staat niet gepland. Als er onderhoud is gepleegd aan de C-130, moeten nadien soms de motoren proefdraaien. Dit gebeurt alleen als het echt noodzakelijk is.

Indien u na het lezen van dit bericht vragen over blijven kunnen omwonenden die richten aan de sectie Communicatie van Vliegbasis Gilze-Rijen.E-mail: dhc.svc@mindef.nl Tel. nr.: 0161-296100 (bij geen gehoor kunt u een bericht inspreken)Luchtmacht helikopterbemanningen trainen in de avonduren

GILZE -RIJEN Posted on Mon, March 14, 2016 20:47:36

Luchtmacht helikopterbemanningen trainen in de avonduren

Dongen , Gilze en Rijen, 14 maart 2016 .Het personeel van het Defensie Helikopter Commando traint in de weken 17, 18, 19, 24, 26, 28, 29 en 33 in de late avonduren. Voor deze periode is toestemming verleend voor het uitvoeren van militaire vluchten voor oefendoeleinden bij duisternis tot uiterlijk 01.00u. Zo kunnen helikopterbemanningen blijven voldoen aan het vereiste niveau van geoefendheid die nodig is voor inzet waar dan ook ter wereld.

Om veilig te kunnen opereren, zowel bij daglicht als bij duisternis, trainen helikopterbemanningen van de Koninklijke Luchtmacht het hele jaar door. In week 17, 18, 19, 24, 26, 28, 29 en 33 vliegen de helikopterbemanningen van maandag tot en met donderdag in de avonduren tot uiterlijk 01.00u. De bemanningen vliegen vanaf Vliegbasis Gilze-Rijen, Maritiem Vliegkamp De Kooy in Den Helder en Militair Luchtvaart Terrein Deelen naar de verschillende militaire oefenterreinen van Nederland. De trainingen kunnen uitgebreid worden met deelname door eenheden van de Koninklijke Landmacht of Koninklijke Marine.

foto: Defensie

Vliegen bij duisternis

Bij duisternis vliegen helikopterbemanningen met speciale nachtzichtapparatuur. Het oefenen in de avonduren bereidt de bemanningen voor op een breed scala aan missies, waar ook ter wereld. Momenteel worden helikopters ingezet in Mali (MINUSMA), Curacao (dekvliegen), Amerika (opleiding) en voor de kust van Noorwegen en Engeland (oefening).

Ontheffing

De verleende ontheffing en informatie over vliegbewegingen zijn terug te vinden op internet, ziewww.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen via ‘Militaire vluchten’, zie onder ‘documenten’ of Teletekst pagina 766. De beschikkingen worden op 18 maart gepubliceerd in de Staatscourant onder de nummers 13771 en 13773 jaargang 2016, zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant

Klachten

Militaire oefeningen worden zorgvuldig voorbereid. Dit is van essentieel belang voor de oefenende eenheden, maar ook voor de omgeving van de oefenlocaties. Het kan zijn dat omwonenden toch overlast ondervinden, bijvoorbeeld van de vliegbewegingen. Eventuele klachten kunnen worden ingediend via www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen onder ‘ klachten geluidsoverlast’ of via telefoonnummer 0161-296100Nog tot april avondvluchten vanaf Gilze en Rijen

GILZE -RIJEN Posted on Mon, February 22, 2016 14:38:32

Nog tot april avondvluchten vanaf Gilze en Rijen

Dongen, Gilze – Rijen , Regio, 22 februari 2016 Met
het reguliere avondvliegen trainen vliegbemanningen van het Defensie
Helikopter Commando het helikoptervliegen bij duisternis. De
reguliere avondvliegperiode loopt van 1 september tot 1 april. Op
werkdagen kan er tot 23.00u gevlogen worden. De bemanningen vliegen
vanaf Vliegbasis Gilze-Rijen, Militair Vliegkamp de Kooy en Militair
Luchtvaart Terrein Deelen naar de verschillende militaire
oefenterreinen van Nederland.Voor de Koninklijke Luchtmacht staat bij
het uitvoeren van missies veiligheid voorop. Door training streven we
naar een maximaal niveau van presteren en veiligheid. Ook veilig
vliegen met nachtzichtapparatuur is iets wat vaak beoefend moet
worden. De trainingen voor helikopterbemanningen bij duisternis
vinden het hele jaar door plaats en overal in Nederland.Trainen is
voor personeel van de Koninklijke Luchtmacht van essentieel belang om
te zijn voorbereid op een inzet waar ook ter wereld, dag en nacht.

Informatie
en klachten

Militaire
oefeningen worden tijdig en zorgvuldig voorbereid. Dit is
essentieel voor de oefenende eenheden, maar ook voor de omgeving van
de oefenlocaties. Omwonenden kunnen hinder ondervinden. Eventuele
klachten zijn in te dienen via
www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen, telefoonnummer 0161-296100
of via het gratis nummer 0800-0226033. Voor
informatie over vliegbewegingen zie
www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen of Teletekst pagina 766Samenwerking waterschap en gemeenten Dongen en Gilze en Rijen levert miljoenen op

GILZE -RIJEN Posted on Wed, December 02, 2015 21:45:58

Samenwerking waterschap en
gemeenten Dongen en Gilze en Rijen levert miljoenen op

Breda, Dongen , Gilze en Rijen, 2 december 2015
. Op woensdag 2 december ondertekenden wethouder Van Beek van de
gemeente Dongen, wethouder Starreveld van de gemeente Gilze en Rijen
en de heer Van der Kallen, dagelijks bestuurslid van waterschap
Brabantse Delt gezamenlijk een geactualiseerd afvalwaterakkoord.
“Dankzij landelijk gewijzigd beleid en een betere
samenwerking kunnen we efficiënter werken en betere keuzes maken.
Dat betekent dat we veel minder kosten hoeven te maken. Met de
actualisatie blijkt dat voor een bedrag van €5.669.000,- minder
kosten gemaakt hoeven te worden dan oorspronkelijk was geraamd”,
aldus de drie samenwerkende partijen.

Gemeenten en waterschap zijn gezamenlijk
verantwoordelijk voor de afvalwaterverwerking. De gemeente zamelt het
huishoudelijk en bedrijfsafvalwater in, het waterschap zuivert dat
water. Met een afvalwaterakkoord geven waterschap en gemeente
invulling aan de verdere intensievering en optimalisatie van de
samenwerking op het gebied van water in West- en Midden-Brabant. In
deze samenwerking worden wateroverlast, waterkwaliteitsproblemen en
capaciteitsvraagstukken gezamenlijk onderzocht en aangepakt.

Heroverweging van voorgenomen maatregelen

In het verleden is hiervoor een eerste stap ondernomen.
Met de huidige inzichten, die onder andere verbeterd zijn door nieuwe
analyses, onderzoeken en verbeterde samenwerking zijn de in het
verleden voorgenomen maatregelen heroverwogen. Daaruit is gebleken
dat een groot aantal van de voorgenomen maatregelen op een andere,
goedkopere, wijze kunnen worden gerealiseerd.

Slim gebruik maken van huidige inzichten

Een voorbeeld hiervan is een relatief kleine
investering die gedaan wordt in het verbeteren van het huidige
rioleringssysteem in Dongen, waarmee eerder voorgestelde en duurdere
maatregelen overbodig zijn.Een andere is de aanleg van een nieuwe
overstortvoorziening, dit najaar in Gilze, welke een duurdere aanleg
van een “bergbezinkvoorziening” overbodig maakt. De besparingen
vloeien direct terug naar de gemeenten en het waterschap en daarmee
naar de inwoners.

Vervolg

Nog niet alle in het verleden voorgestelde maatregelen
zijn heroverwogen. In Dongen worden door gemeente en waterschap nog
alternatieven onderzocht voor één maatregel op het bedrijventerrein
Tichelrijt. In Gilze en Rijen wordt door gemeente en waterschap nog
een onderzoek naar oplossingen voor het waterkwaliteitprobleem in de
vijver Wolfsweide uitgevoerd en wordt de aanleg van een (groene)
tijdelijke berging voor overstortwater in Molenschot uitgewerkt. Ook
voor deze maatregelen wordt gestreefd naar het vinden van betere en
goedkopere oplossingen dan in het verleden voorgesteld.Avondvliegen vanaf Gilze en Rijen is weer gestart

GILZE -RIJEN Posted on Thu, September 17, 2015 12:44:59

Avondvliegen
vanaf Gilze en Rijnen is weer gestart

Dongen,
Regio, 17 september 2015. Het reguliere avondvliegen is weer
gestart, hierbij trainen vliegbemanningen van het Defensie Helikopter
Commando het helikoptervliegen bij duisternis. De reguliere
avondvliegperiode loopt van 1 september tot 1 april, en er
kandoordeweeks tot 23.00u gevlogen worden. De bemanningen
vliegen vanaf Vliegbasis Gilze-Rijen, Militair Vliegkamp de Kooy en
Militair Luchtvaart Terrein Deelen naar de verschillende militaire
oefenterreinen van Nederland.

Voor
de Koninklijke Luchtmacht staat bij het uitvoeren van missies
veiligheid voorop.

foto : defensie

Door veel training streven we naar een maximaal
niveau van presteren en veiligheid. Ook veilig vliegen met
nachtzichtapparatuur is iets wat vaak beoefend moet worden. De
trainingen voor helikopterbemanningen bij duisternis vinden het hele
jaar door plaats en overal in Nederland. Trainen is voor personeel
van de Koninklijke Luchtmacht van essentieel belang om te zijn
voorbereid op een inzet waar ook ter wereld, dag en nacht.Militaire
oefeningen worden tijdig en zorgvuldig voorbereid. Dit is essentieel
voor de oefenende eenheden, maar ook voor de omgeving van de
oefenlocaties. Omwonenden kunnen hinder ondervinden. Eventuele
klachten zijn in te dienen via
www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen
, telefoonnummer
0161-296100 of via het gratis nummer 0800-0226033. Voor informatie
over vliegbewegingen zie
www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen
of
Teletekst pagina 766.Nu reageren !Licht klassiek concert Philharomie ZuidNederland op 5 september 2015

GILZE -RIJEN Posted on Thu, June 25, 2015 10:45:26

Licht
klassiek concert Philharomie ZuidNederland op 5 september 2015

Dongen,
Gilze-Rijen ,regio, 25 juni 2015. Lionsclub ‘s-Hertogenbosch
organiseert op zaterdag 5 september 2015 in het Provinciehuis te
‘s-Hertogenbosch een licht klassiek concert voor diegene die door een
beperking niet in staat zijn concerten in een gewoon muziektheater te
bezoeken. Voor deze kosteloze activiteit organiseert de
Lionsclub Dongevallei het vervoer en de begeleiding voor 30 senioren
uit de gemeente Dongen en 30 senioren uit de gemeente Gilze-Rijen.
Deze activiteit is speciaal voor mensen die door een beperking niet
meer (gemakkelijk) naar een gewoon concert gaan. De gasten dienen wel
zelfstandig of met ondersteuning te kunnen in- en uitstappen in de
touringcar. Er is plaats voor rolstoelen en rollators in de
bagageruimte en in de bus zal een begeleider en verpleegkundige
aanwezig zijn. Elektrische rolstoelen en scootmobiels kunnen helaas
niet in deze bus vervoerd worden.

persfoto

Alle
gasten worden uitgenodigd door een groot aantal Lionsclubs uit de
omgeving en ontvangen met een kopje koffie. Tijdens de pauze van het
licht klassieke concert onder leiding van dirigent Peter Biloen
worden de gasten ook voorzien van een glaasje sap.Bij het concert
zijn gekwalificeerde krachten aanwezig. De medewerkers van het Rode
Kruis helpen bij het vervoer van de gasten uit de bus naar de zaal,
maar zij zorgen bijvoorbeeld ook voor extra invaliden-wc’s en treden
op bij acute problemen tijdens het concert. Er is tenminste 1 arts
aanwezig.

De
bus vertrekt op 5 september om 13:30 op het Wilhelminaplein, de
gasten dienen derhalve uiterlijk om 13:15 aanwezig zijn. Na een
muzikale middag zullen de gasten rond 18:30 op het Wilhelminaplein
terug zijn.

U
kunt zich voor deze middag aanmelden via Stichting Welzijn Ouderen
Dongen (SWOD). Voor meer informatie over het programma en aanmelding
kunt u op werkdagen tussen 09:00 en 12:00 bellen naar het kantoor van
SWOD, Dongepark 1, telefoon 375 296. U kunt ook de website raadplegen
of een mail sturen naar info@swodongen.nl.
De aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst want;
vol=vol.Next »